Ruben van Popering


Frac­tie­me­de­werker Commu­ni­catie

Ruben is sinds oktober 2021 actief bij de Partij voor de Dieren Leiden. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hielp hij het campagneteam bij het schrijven van webteksten, social media posts en persberichten. Sinds april 2022 ondersteunt hij de Leidse fractie van de PvdD als communicatievrijwilliger.

Ruben: ''Naast mijn vrijwilligersfunctie bij de PvdD werk ik als communicatieadviseur binnen de energietransitie. Het is hard nodig dat we als samenleving serieus werk maken van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Dit zijn complexe en ingrijpende problemen die vragen om daadkrachtige oplossingen. De Partij voor de Dieren is een van de weinige partijen die deze problemen en hun oorzaken ongefilterd durft te benoemen, en die het lef heeft om eerlijk te zijn over welke veranderingen er ├ęcht nodig zijn om ze op te lossen.''