Meer aandacht voor cultuur


Scholing draagt bij aan de persoonlijke ontplooiing van mensen. Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. Beide staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Daarnaast kan de rol van het onderwijs niet onderschat worden als het gaat om de bewustwording ten aanzien van dierenwelzijn en milieuproblematiek, en de rol van de mens hierin.

Daarom zien wij graag dat:

  • Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed structureel wordt verhoogd.
  • Leiden investeert in het behoud van openbare bibliotheken.
  • Musea minstens één dag in de week gratis toegankelijk zijn.
  • De gemeente deelname aan kunst en cultuur stimuleert, in het bijzonder onder doelgroepen die hiervan weinig gebruik maken, waaronder (kinderen van) mensen met een minimuminkomen en mensen met een beperking of chronische ziekte.
  • De gemeente broedplaatsen creëert voor creativiteit en nieuw, duurzaam ondernemerschap.
  • Leiden de herbestemming van monumenten bevordert en de sloop van (cultuur)historisch waardevolle panden voorkomt.
  • De gemeente cultuurhistorische en archeologische waardekaarten opstelt.
  • De gemeente initiatieven steunt om het erfgoed van migranten in de stad zichtbaar te maken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer