Meer natuur in de straat


Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt Leiden een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreƫren.

Wij maken ons de komende jaren hard voor:

 • Meer groen in elke buurt, te beginnen in de meest versteende straten. De gemeente hanteert daarbij als uitgangspunt 75m2 groen per woning binnen de bebouwde kom.
 • Een vergroend stationsgebied.
 • Groenambassadeurs die bewoners stimuleren, ondersteunen en scholen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, volkstuinprojecten en groene initiatieven van bewoners.
 • Het vergroten van het aanbod en de diversiteit van voedsel voor bijen, hommels en vlinders in het openbaar groen. Tuinen, bermen, groenstroken, parken en perken rondom bomen worden ingezaaid en beplant met bloemen en heesters die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere diersoorten.
 • Het gebruik van alleen inheemse biologische bloemen en planten en een ecologisch beheer van openbaar groen door de gemeente.
 • Alleen nog maar natuurinclusief bouwen en renoveren. In projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is, worden natuurdoelstellingen gesteld, zoals de aanleg van groene daken, nestgelegenheid en slaap- en schuilplekken voor dieren, bomen en struiken in de straat en speelnatuur voor kinderen.
 • Het stimuleren van de aanleg van groene daken en gevels door de gemeente.
 • Geen (extra) sportvoorzieningen in het Roomburgpark.
 • Geen kunstgras in parken of bermen. Bestaande kunstgrasvelden worden niet meer ingestrooid met rubbergranulaatkorrels.
 • Ontmoediging van het gebruik van gif zoals glyfosaat door gemeente en het informeren van inwoners over het belang van gifvrij en bij- en vlindervriendelijk tuinieren.
 • Het stimuleren van inwoners om hun tuin natuurlijk in te richten en niet te verharden met tegels en steen.
 • Het bevorderen van de aanleg van geveltuintjes door stadbewoners.
 • Het beschikbaar stellen van braakliggende terreinen voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Kleinere en tijdelijk braakliggende terreinen worden ingericht als bijenveld, kinderspeelplaats, sportvoorziening of hondenuitlaatplek.

Het standpunt Meer natuur in de straat is onderdeel van: Natuur

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer