Uiterlijk in 2030 klimaat­neu­traal


De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.

Onderstaande punten zijn van belang voor een klimaatneutraal Leiden in de nabije toekomst:

 • Een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare tussendoelen.
 • De Leidse klimaatdoelstelling en de bescherming van groen en de leefomgeving worden opgenomen in alle nieuwe omgevingsvisies en omgevingsplannen.
 • Zonnepanelen en opslag van zonnewarmte langs wegen en op daken worden de norm.
 • Meer vrijheid voor gebouwen of wijken in gebieden met beschermd stadsgezicht om zonnepanelen op te installeren.
 • Erfafscheidingen van zonnepanelen worden vergunningsvrij.
 • Een Leids klimaatfonds waaruit klimaatmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven gestimuleerd.
 • Meer laadpalen voor elektrisch vervoer.
 • De gemeente wordt fossielvrij. Ook verzet Leiden zich tegen eventuele winning of proefboringen van fossiele brandstoffen in en rond de gemeente, zoals schaliegas.
 • Leiden verbreekt de financiĆ«le banden met fossiele bedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen.
 • Leiden gebruikt groene stroom, bij voorkeur zelf opgewekt.
 • Het gemeentelijk vastgoed, zoals scholen en theaters, is uiterlijk in 2025 energieneutraal.
 • Windenergie wordt gestimuleerd op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden.
 • Er wordt geen medewerking verleend aan opslag van CO2.
 • Een water- en groenstructuurplan met maatregelen om wateropvang te realiseren, en verdroging en hittestress tegen te gaan
 • De gevolgen voor dieren, natuur, milieu en het klimaat worden, bij plannen van de gemeente, altijd in kaart gebracht.
 • Klimaatneutrale investeringen met gemeentelijke belastingkortingen worden gestimuleerd.
 • Duurzaamheids- en dierenwelzijnscriteria voor de verlening van subsidies.

Het standpunt Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer