Motie: 50 tinten groen


11 november 2014

RV 14.0097 Programmabegroting 2015
M140097/19

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering van 11 november 2014,

Constaterende dat:

  • de gemeente Leiden biodiversiteit wil bevorderen;
  • het huidige straatbeeld aan bomen juist erg monotoon is.

Overwegende dat:

  • monoculturen kwetsbaar zijn voor (boom)ziekten;
  • bossen en parken die bestaan uit verschillende boomsoorten, ook veel en diverse diersoorten aantrekken, elk in hun eigen ecologische niche;
  • ook het straatbeeld aantrekkelijker wordt bij een verscheidenheid aan bomen;
  • Leiden bezig is met het Beheerplan Groen.

Verzoekt het college:

  • bij het (her)planten van bomen, biodiversiteit nadrukkelijk als uitgangspunt van het beleid te nemen;
  • bij het (her)plantingsplan, ook de fĂșnctie van bomen in hun omgeving te betrekken, zoals het zuiveren van lucht, wateropnamecapaciteit, enz.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Anneloes Wassenaar (D66)
Jos Olsthoorn (GroenLinks)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)
Alexandra van den Berg (SP)
Juliette Gilissen (VVD)

Toelichting
In veel Leidse straten staat maar 1 soort bomen, vaak sierbomen. Die zijn daardoor kwetsbaar voor ziekten. Ze komen allemaal tegelijk in bloei, laten allemaal tegelijk hun blad vallen, enz. Een grotere diversiteit is een aantrekkelijker gezicht, het trekt meer diersoorten aan, enz.

De ene boom is de andere niet. Naaldbomen bijvoorbeeld halen, jaarrond, meer fijnstof uit de lucht dan loofbomen. Ook zijn er verschillen in wateropvang (en verdamping). En in het Singelpark zou weer bekeken kunnen worden of er vruchtbomen zoals tamme kastanjes geplant kunnen worden.


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, SP, VVD, PvdA, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Duurzaamheid in het Onderwijs

Lees verder

Motie: BTW-compensatie dierenasiel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer