Motie: BTW-compen­satie dieren­asiel


11 november 2014

RV 14.0097 Programmabegroting 2015
M140097/20

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering van 11 november 2014,

Constaterende dat:

  • het opvangen van zwerfdieren een wettelijke taak is van de gemeente;
  • de gemeente Leiden een jaarlijks subsidie verstrekt aan het dierenasiel Stevenshage voor de opvang van zwerfdieren;
  • het Leidse dierenasiel Stevenshage recentelijk grondig is gerenoveerd en daardoor nog beter dieren in nood kan helpen opvangen;
  • in de kosten van de verbouwing een aanzienlijk bedrag opgenomen is aan inkoop BTW;

Overwegende dat:

  • het verstrekken van een subsidie niet de wenselijke financieringsvorm is voor de uitvoering van een wettelijke taak;
  • indien het dierenasiel Stevenshage de gemeente Leiden (zoals bij de gemeente Teylingen) een factuur kan sturen incl. BTW, het dierenasiel de inkoop BTW kan verrekenen met de Belastingdienst;
  • het dierenasiel een financieel voordeel kan behalen door de mogelijkheid tot het verrekenen van de inkoop BTW op de verbouwingskosten;
  • de gemeente sinds 2003 de betaalde BTW voor de uitvoering van wettelijke taken kan compenseren bij het BTW compensatiefonds;

Verzoekt het college:

  • de huidige subsidierelatie met het dierenasiel Stevenshage te beĆ«indigen en een opdracht te verstekken aan het dierenasiel Stevenshage voor het opvangen van zwerfdieren.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Anna Boogaard (Partij van de Arbeid)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)
Ashley North (GroenLinks)
Julian van der Kraats (SP)
Alexandra van den Berg (SP)


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, SP, VVD, D66, Christen Unie, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: 50 tinten groen

Lees verder

Motie: Groen parkeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer