Motie: Groen parkeren


11 november 2014

RV 14.0097 Programmabegroting 2015
M140097/22

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering van 11 november 2014,

Constaterende dat:

 • de parkeerplaatsen ten koste gaan van groen in de stad;
 • Leiden een van de meest versteende gemeenten van Nederland is;
 • op diverse parkeerplaatsen in Leiden nu reeds “grindplaten” of “splitplaten” gebruikt worden (een honingraatachtige structuur, waartussen gras groeit).

Overwegende dat:

 • er verschillende voordelen aan grindplaten zitten, namelijk:
  - een groen aanzicht
  - waterdoorlaatbaarheid
  - CO2 - opname
  - ruimte voor bodemleven, vogels en andere foeragerende dieren

Verzoekt het college:

 • te onderzoeken welke bestaande parkeerplaatsen kunnen worden vervangen door splitplaten;
 • de raad te informeren over de voor- en nadelen hiervan;
 • bij nieuwe parkeerplaatsen, na positief resultaat, deze overwegingen sowieso meteen mee te nemen.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Gijs Holla (PvdA)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)
GL, SP


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, GroenLinks, VVD, Christen Unie, D66

Tegen

CDA

Lees onze andere moties

Motie: BTW-compensatie dierenasiel

Lees verder

Motie: Baggeren buiten broedseizoen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer