Motie: Baggeren buiten broed­seizoen


12 november 2014

RV 14.0097 Programmabegroting 2015

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 11 november 2014,

Constaterende dat:

  • de gemeente Leiden baggerwerkzaamheden uitvoert tijdens het broedseizoen;
  • juist in dit seizoen de sloten en grachten volzitten met kleine vissen, kikkers en vogels.

Overwegende dat:

  • het college stelt dat baggeren in het broedseizoen mogelijk moet blijven vanwege het zo doelmatig mogelijk inzetten van overheidsgelden;
  • er genoeg maanden buiten het broedseizoen in het jaar zijn om deze werkzaamheden uit te voeren.

Verzoekt het College:

  • vanaf 1 januari 2015 niet meer te baggeren tijdens het broedseizoen, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

Jos Olsthoorn (GroenLinks)
Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, D66

Tegen

VVD, PvdA, CDA, Christen Unie

Lees onze andere moties

Motie: Groen parkeren

Lees verder

Motie: Speldje voor gemeenteraadsleden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer