Amen­dement: Bijdrage themajaar Pilgrimjaar


13 november 2018

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 november 2018,

BESLUIT:

a.in programma 3 de voorgenomen extra bijdrage van €350.000 aan de prestatie Marketing en Promotie, voor het themajaar Pilgrimjaar te schrappen;

b. het daarbij vrijkomende budget van €350.000 toe te voegen aan de concernreserve.

Lianne Raat – PvdD

Antoine Theeuwen - SP

TOELICHTING:

Het themajaar Pilgrimjaar is voornamelijk bedoeld om Engelse en Amerikaanse toeristen aan te trekken (zie bijvoorbeeld uitspraak directeur Leiden Marketing op https://pretwerk.nl/actueel/leiden-heeft-hoge-verwachtingen-voor-pelgrim-jaar-2020/37596) en levert geen of onvoldoende extra maatschappelijke voordelen op voor de Leidse belastingbetaler. Bovendien is het, vanuit milieuoogpunt, onwenselijk om intercontinentaal vliegverkeer aan te moedigen. Bekostiging van dit themajaar zou moeten worden bekostigd uit het reguliere budget voor stadspromotie (die daarvoor al gemeentelijk budget ontvangt) en andere partijen (bijvoorbeeld bedrijfsleven). In het licht van de noodzaak tot bezuiniging is deze uitgave niet noodzakelijk.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald (sociale huur in de Ananas)

Lees verder

Motie: Bewoners Doelencomplex op één

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer