Motie: Beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald (sociale huur in de Ananas)


13 november 2018

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 november 2018,


Constaterende dat, Het college kiest voor gemengd bouwen om tweedeling tegen te gaan,

  • In het kaderbesluit over het project ‘de Ananas’ geen sociale huur is opgenomen,


Overwegende dat,

  • Er in Leiden een grote behoefte bestaat aan betaalbare woningen,
  • De afspraken zoals vastgelegd in het kaderbesluit heroverwogen kunnen worden,


Verzoekt het college:

  • Als voorwaarde te stellen dat er 20% sociale huur dient te worden
    gerealiseerd bij het project de Ananas.


Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer