Amen­dement: Faci­li­teiten frac­tie­kamers


13 maart 2014

RV 14.0025 Vaststellen Verordening Geldelijke Voorzieningen raads- en commissieleden 2014
A140025/1

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 maart 2014,

BESLUIT:

  • artikel 24 lid 4 (Fractiekamers met bijbehorende faciliteiten) van de Verordening Geldelijke Voorzieningen raads-en commissieleden als volgt te wijzigen:

4. Per fractiekamer wordt desgewenst een bureau met bureaustoel, 1 computer en 1
telefoon beschikbaar gesteld door de gemeente Leiden. Deze zaken blijven
eigendom van de gemeente Leiden.

Toelichting
Elke fractie dient zelf de keuze te hebben of zij al dan niet de beschikking wil krijgen over deze voorzieningen. Hiermee kunnen kosten worden bespaard.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GroenLinks, Christen Unie, CDA, VVD, D66

Tegen

SP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer