Motie: Vuur­werk­overlast meten


8 juli 2014

RV 14.0059 Jaarstukken 2013
M140059/3

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 10 juli 2014,

Constaterende dat:

  • vuurwerk voor veel mensen en dieren een bron van overlast is, zowel bij het afsteken zelf, als naderhand, o.a. door niet opgeruimde vuurwerkresten;
  • de mate van overlast binnen Leiden momenteel niet wordt gemeten.

Overwegende dat:

  • de landelijke politiek de tijdstippen voor het afsteken van vuurwerk reeds heeft beperkt;
  • gezien de terugkerende discussie, er aanleiding is om de mate van vuurwerkoverlast nauwlettend te volgen.

Verzoekt het college:

  • te meten in hoeverre burgers last hebben van vuurwerk.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Anneloes Wassenaar (D66)
Jos Olsthoorn (GL)
SP


Status

Aangenomen

Voor

SP, GroenLinks, D66, CDA, Christen Unie, VVD, PvdA

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Faciliteiten fractiekamers

Lees verder

Motie: Herplanten struiken. Bomen ontzien bij werkzaamheden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer