Amen­dement: Natuur Inclusief Bouwen


19 december 2017

RV 17.0107

Zienswijze Leiden op Regionale Woonagenda 2017 Holland Rijnland

Amendement: 17.0107/…

Onderwerp: Natuur-inclusief bouwen als uitgangspunt

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 19 december 2017,

BESLUIT:

De zienswijze bij het punt over verduurzaming aan te vullen met:

In stedelijk gebied natuur-inclusief bouwen zoveel mogelijk als uitgangspunt te hanteren.

Toelichting:

Een verdere verdichting gaan ten koste van het leefgebied van veel dieren. Natuur-inclusief bouwen geeft ruimte aan stadsnatuur en kan met eenvoudige maatregelen gerealiseerd worden. Denk aan nestkastjes/stenen voor vogels, vleermuiskasten en insectenhotels.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer