Amen­dement: Subsidie UNIIQ


19 december 2017

RV 170091

InnovationQuarter: deelname UNIIQ BV en kapitaalstortingen

Onderwerp: Amendement

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 19 december 2017,

BESLUIT

besluitpunt 1 als volgt te wijzigen:

Ten aanzien van het voornemen van het college om met € 1.000.000 deel te nemen in UNIIQ de volgende wens(en)- en of bedenking(en) vast te stellen:

  • alleen bedrijven die zich inspannen voor meer duurzaamheid komen in aanmerking

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

Toelichting:

Onder duurzaamheid verstaan wij hier, conform de Brundtland-definitie, “de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Het gaat dus om een goede balans tussen de 3 P’s: people (sociaal-cultureel), planet (ecologisch) en profit (economisch).

Concreet willen wij alleen die innovaties financieren die de klimaatdoelstellingen naderbij brengen en zorgvuldig omgaan met natuurlijk grondstoffen en dierenwelzijn. Bedrijven die (nog) dierproeven uitvoeren zijn dus uitgesloten van de subsidie.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Duurzame warmte in de rotonde

Lees verder

Amendement: Bestaand Groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer