Amen­dement: Tijde­lijke vergoeding dieren­arts­kosten minima


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

  • Incidenteel in 2023 € 75.000 toe te voegen aan programma 10, Werk en inkomen, - Beleidsterrein 10B Maatschappelijke participatie en ondersteuning minima voor een tijdelijke vergoeding van dierenartskosten aan minima;
  • Dit bedrag te dekken uit de vrije ruimte in de concernreserve;
  • De tabel bij besluitpunt 1 overeenkomstig te wijzigen en waar nodig ook het raadsvoorstel zelf en de bijlagen bij dit voorstel

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Lianne Raat – Partij voor de Dieren

Toelichting
Gebrek aan financiële middelen mag voor gezinnen in armoede niet leiden tot uitstel of afstel van een bezoek aan de dierenarts. Huisdieren hebben een positieve invloed op het welzijn van hun baasjes. Zo zijn er meer sociale contacten, meer sociale ondersteuning bij stress en neemt de zelfwaardering toe. Huisdieren kunnen ook helpen om een sociaal isolement tegen te gaan.

Bij de behandeling van het Maatwerkbudget in 2019 heeft de toenmalige wethouder toegezegd dat dierenartskosten ook kunnen worden gedeclareerd uit dit budget. Uit technische vragen die de Partij voor de Dieren in het verleden heeft gesteld blijkt dat hier weinig van terecht komt. De indieners stellen met dit amendement dan ook voor om, bij wijze van proef, tijdelijk een budget van € 75.000 te reserveren voor vergoeding van dierenarts kosten voor minima.[1] Uit dit budget moeten ook de eventuele uitvoeringskosten worden gedekt. De regeling eindigt wanneer het volledige bedrag is aangewend en de ervaringen worden betrokken bij de doorontwikkeling van het maatwerkbudget.


[1] De gemeente Amsterdam kent al een regeling voor de vergoeding van dierenartskosten van minima, zie https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/vergoeding-bezoek-dierenarts-adam/#h9efc62d7-decf-4673-9bdd-becea0fe7cbd


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer