Amen­dement: Eenmalige inves­tering in groene winkel­straten


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

  • Incidenteel in 2023 € 100.000 toe te voegen aan programma 3, Economie, – Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen voor een eenmalige investering in het vergroenen van winkelstraten;
  • Dit bedrag te dekken uit de vrije ruimte in de concernreserve;
  • De tabel bij besluitpunt 1 overeenkomstig te wijzigen en waar nodig ook het raadsvoorstel zelf en de bijlagen bij dit voorstel.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Lianne Raat – Partij voor de Dieren

Toelichting
Groen gaat hittestress tegen, zorgt voor de opvang van water, vergroot de biodiversiteit en heeft een positief effect op de mens. Op dit moment is er in de Leidse winkelstraten nagenoeg geen groen te vinden. Met het budget van € 100.000 kan een eenmalige investering worden gedaan in het vergroenen van de winkelstraten, waarbij de indieners in eerste instantie de stegen in de binnenstad in gedachten hebben voor het aanbrengen van vast[1] en (zoveel mogelijk) inheems groen zoals groene gevels[2] en groenslingers[3].

[1] Geen verrijdbaar groen en ook geen groen in plantenbakken mét bodem.

[2] Zie ook de door de raad eerder aangenomen motie ‘Groene gevels’ d.d. 23 januari 2020 https://leiden.notubiz.nl/document/8441160/1#search=%22pvdd%20groene%20gevels%22.

[3] Zie ook de door de raad eerder aangenomen motie ‘Groenslingers’ d.d. 23 januari 2020 https://leiden.notubiz.nl/document/8395553/1#search=%22groenslingers%22.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Tijdelijke vergoeding dierenartskosten minima

Lees verder

Amendement: Uitbreiding Groentepark Bontekoe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer