Amen­dement: Uitbreiding Groen­tepark Bontekoe


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

  • Incidenteel in 2023 € 22.240 toe te voegen aan programma 5, Omgevingskwaliteit – Beleidsterrein 5C Openbaar groen en biodiversiteit, als financiering van de initiële kosten voor de uitbreiding van Groentepark Bontekoe;
  • Dit bedrag te dekken uit de vrije ruimte in de concernreserve;
  • De tabel bij besluitpunt 1 overeenkomstig te wijzigen en waar nodig ook het raadsvoorstel zelf en de bijlagen bij dit voorstel.

Martine van Schaik - Partij voor de Dieren

Laura Delver - Partij voor de Dieren

Pieter Krol - ChristenUnie

Antje Jordan - D66

Toelichting

In Groentepark Bontekoe zorgen circa 20 vrijwilligers onder leiding van een ervaren tuinder op 2 weekdagen voor onderhoud en oogst van verse, biologische groente voor Voedselbank Leiden. Op dit moment zijn 500 huishoudens (1.300 personen, waarvan 525 kinderen) klant van Voedselbank Leiden.

Gezien de maatschappelijke functie van Groentepark Bontekoe, de sterk gestegen vraag naar voedsel bij de voedselbank[1], de wens Leidenaren van voldoende verse en gezonde producten te kunnen voorzien[2] en de bijdrage die stadstuinieren levert aan de doelen van het college[3], stellen de indieners voor om de uitbreiding van Groentepark Bontekoe te financieren. Het betreft het eenmalig vergoeden van de initiële kosten van de uitbreiding van € 22.240. Dit betreft alleen kosten die direct het gevolg zijn van de uitbreiding, zoals de aanleg van afrasteringsheggen, gaashekken en een klaphek, grondonderzoek en een beregeningsinstallatie.

[1] https://www.leidschdagblad.nl/...;

[2] Leiden gezond en vitaal. Leids preventieakkoord 2021-2023

[3] Visie Stadstuinieren Leiden. Meer ruimte om samen duurzaam te tuinieren in Leiden (2020)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer