Amen­dement: Tijdelijk mobiel duur­zaam­heidspunt


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

  • Incidenteel in 2023 en 2024 € 75.000 toe te voegen aan programma 6, Stedelijke Ontwikkeling – Beleidsterrein 6D Energietransitie, voor de financiering van een tijdelijk, mobiel duurzaamheidspunt;
  • Dit bedrag te dekken uit de vrije ruimte in de concernreserve;
  • De tabel bij besluitpunt 1 overeenkomstig te wijzigen en waar nodig ook het raadsvoorstel zelf en de bijlagen bij dit voorstel.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Toelichting

Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij de energietransitie in Leiden. Aan de ene kant is dat prettig omdat zij veel inzet en expertise leveren. Aan de andere kant is het risico dat inwoners en bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast is informatie veelal digitaal beschikbaar, wat een barrière kan zijn voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn.

Daarom stellen de indieners voor om een fysiek duurzaamheidspunt op te zetten, voor de duur van 2 jaar, dat fungeert als eerste loket voor inwoners en bedrijven bij vragen over duurzaamheidsmaatregelen. Het doel van het duurzaamheidspunt is 2-voudig:

  1. Het vergoten van kennis over te treffen duurzaamheidsmaatregelen bij inwoners en bedrijven.
  1. Het vergroten van de bereidheid om deze maatregelen daadwerkelijk in de eigen omgeving toe te passen.

Het duurzaamheidspunt realiseert deze doelen door het:

  • verbeteren van de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie over duurzaamheidsmaatregelen door het bieden van een fysieke plek (het duurzaamheidspunt) waar vanuit mensen verder geholpen kunnen worden;
  • bieden van betrouwbare en onafhankelijke informatie over maatregelen en financiële regelingen (denk bijvoorbeeld aan informatieverstrekking over stand van zaken wat de (grote) plannen zijn van de gemeente voor een wijk of wat landelijk beleid betekent voor bedrijven), door het duurzaamheidspunt duidelijk en herkenbaar als gemeentelijk initiatief te presenteren en deskundige medewerkers in te zetten;
  • concreet en zichtbaar maken van duurzaamheidsmaatregelen, door bezoekers van het punt kennis te laten maken met technieken en materialen die ingezet kunnen worden (denk aan het laten zien van een zonnepaneel, inductiefornuis en verschillende soorten isolatiemateriaal). Voor grotere installaties (zoals een warmtepomp) kan verwezen worden naar het nieuwe loket bij MBO Rijnland.

Planning en bereik

Het duurzaamheidspunt krijgt een mobiel karakter, zodat het kan neerstrijken op meerdere locaties. De kick-off locatie is bij voorkeur een centrale plaats zoals de stadsfoyer in het Stadhuis. Na een (nader te bepalen) periode kan het punt op een andere locatie opgebouwd worden.

Een mogelijke planning kan de volgende zijn:

Maand 1 - 6
Voorbereiding (denk aan ontwikkeling materialen, uitwerken planning, locaties vaststellen, roosters vaststellen)

Maand 7 - 12
Kick off / locatie 1 (bij voorkeur centraal gelegen locatie zoals foyer Stadhuis)

Maand 13 - 14
Locatie 2 (bijv. Leiden Noord of Merenwijk)

Maand 15 - 16
Locatie 3 (bijv. Stevenshof of Zuid-West)

Maand 17 - 18
Locatie 4 (bijv. Bos- en gasthuis)

Maand 19 - 20
Locatie 5 (bijv. Roomburg/ Meerburg)

Maand 21 - 22
Afronding en evaluatie

Inrichting en bemensing

Centraal in de inrichting van het punt moet zijn begrijpelijke, eenvoudige informatie over duurzaamheidsmaatregelen en de werking van bepaalde technieken (bijv. hoe werken zonnepanelen, wat is een zonneboiler, mogelijkheden voor isolatie). Dit kan bijvoorbeeld via informatieborden met duidelijke illustraties uitgebeeld worden. Daarnaast is het belangrijk dat bezoekers duurzaamheidsmaatregelen ook daadwerkelijk kunnen zien en bekijken. Daarom is het belangrijk dat er samples van kleine ingrepen (radiatorfolie, LED-lampen, isolatie strips) te bekijken zijn, maar ook grotere items zoals een zonnepaneel of inductiefornuis.

Voor de bemensing van het duurzaamheidspunt is verder overleg nodig, bijvoorbeeld met wijkambassadeurs. Vanuit deze groep is er interesse om een rol te spelen in het duurzaamheidspunt.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer