Motie: Campagne deur dicht


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat

  • De deuren van veel Leidse winkels open staan, ook als de kachel brandt of de airco aanstaat;
  • Veel winkeliers na sluitingstijd de verlichting in hun winkel aan laten staan;
  • In Wageningen al in 2017-2018 een succesvolle campagne is gevoerd voor het sluiten van de winkeldeuren[1];

Overwegende dat

  • Winkeliers 40% op de stookkosten kunnen besparen als zij de deuren van hun winkels gesloten houden[2];
  • Het sluiten van de winkeldeuren, het uitzetten van de verlichting na sluitingstijd en het uitzetten van terrasverwarmers naast een besparing op de energiekosten ook bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering;
  • Met het uitzetten van de verlichting na sluitingstijd ook lichthinder wordt voorkomen, hetgeen een positief effect heeft op mens, dier en natuur;

Verzoekt het college om

  • Zo snel mogelijk naar Wagenings voorbeeld een campagne te voeren voor het sluiten van winkeldeuren wanneer de kachel brandt of de airco aanstaat door het uitdelen van winkeldeurbordjes en flyers met uitleg over de campagne aan ondernemers;
  • In gesprekken met ondernemers in het kader van deze campagne ook het doven van verlichting na sluitingstijd en het uitzetten van terrasverwarmers mee te nemen;
  • Bij het voeren van de campagne de samenwerking op te zoeken met partners in de stad, waaronder het Centrummanagement en de ondernemersverenigingen;
  • De kosten[3] voor het ontwerpen en (be)drukken van winkeldeurbordjes en flyers te dekken uit de reserve programma Binnenstad.


Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Rosie van Peijpe – GroenLinks

[1] Actie ‘Winkeldeuren dicht voor energiebesparing’ https://vng.nl/sites/default/files/Milieu/2019/Factsheet-winkeldeurenactie%20Wageningen%20centrum.pdf.

[2] https://www.lichtuitdeurdicht.nl/deur-dicht/campagne

[3] De kosten voor het ontwerpen en (be)drukken van winkeldeurbordjes en flyers zal maximaal € 5.000 bedragen.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Tijdelijk mobiel duurzaamheidspunt

Lees verder

Motie: Betrek textiel prominenter in Leidse circulaire plannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer