Motie: Betrek textiel promi­nenter in Leidse circu­laire plannen


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  • De gemeente het doel heeft om vanaf 2050 volledig circulair te zijn;
  • In Nederland nog weinig mensen bezig zijn met waar hun kleding vandaan komt en bewust omgaan met de aankoop van kleding;[1]
  • De productie van textiel belastend is voor het klimaat[2] en vaak plaatsvindt onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden;[3][4][5]
  • Volgens het Rijk initiatieven voor o.a. hergebruik van kleding nog maar mondjesmaat op gang komen;[6][7]
  • Steeds meer gemeentes het verminderen van textiel als afvalstroom prioriteren in het circulair beleid.[8][9][10]

Overwegende dat:

  • In het huidig beleid (de Afvalpreventieplan en Afvalbeleidskader 2018-2022) de ambities niet verder reiken dan het inzamelen van textiel;
  • De gemeente het circulaire koopgedrag van Leidenaren positief kan beïnvloeden.

Verzoekt het college om

  • Bij het opstellen van het nieuwe Afvalpreventieplan het verminderen van textielstromen te betrekken;
  • Eventuele extra kosten hiervoor te dekken uit het onderzoeksbudget van € 250.000 in het verzamelamendement bij de Eerste begrotingswijziging 2023.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Malcolm Jones – Partij voor de Dieren


[1] Duurzaam denken wordt (langzaamaan) duurzaam doen oktober 2022, I&O Research

[2]De impact van textielproductie en -afval op het milieu- Europees Parlement, 2022 https://www.europarl.europa.eu...

[3]https://www.trouw.nl/economie/...

[4]https://www.trouw.nl/economie/...

[5] https://www.trouw.nl/nieuws/no...

[6] Integrale Circulaire Economie Rapportage, PBL Planbureau voor de Leefomgeving Den Haag, 2021 - p124

[7] https://www.oneworld.nl/lezen/...

[8] Het kantelpunt voortgangsrapportage Rotterdam Circulair 2021

[9] Amsterdam Circulair 2020-2025 Strategie

[10] Circulair Den Haag Transitie naar een duurzame economie


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer