Motie: Meer aandacht voor gezonde voeding


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat

  • Gezondheid door het college als fundamenteel onderdeel van alle beleidsterreinen wordt gezien[1];
  • Er in beleidsstukken, zoals het Beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’, het Beleidskader Sport en Gezondheid en het Preventieakkoord, aandacht is voor een gezonde voeding, maar de meeste aandacht (in de praktijk) naar bewegen gaat;
  • Ongezonde voeding en obesitas respectievelijk plek twee en vijf innemen in de top tien van oorzaken van dood en ziekte in Nederland. Te weinig beweging staat op plek zeven[2];
  • Ongezonde voeding 8,1 procent van de ziektelast in Nederland vormt. Het leidt tot 12.900 doden per jaar en zes miljard aan zorguitgaven[3];

Overwegende dat

  • Gezonde voeding naast bewegen een belangrijk onderdeel vormt voor een gezonde leefstijl;

Verzoekt het college om
Bij het opstellen van beleidsstukken en de uitvoering daarvan meer aandacht te geven aan gezonde voeding, waardoor er een betere balans ontstaat tussen bewegen en gezonde voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl. De aandacht voor gezonde voeding gaat niet ten koste van de aandacht voor bewegen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Julia de Groot – D66


[1] Programmabegroting 2023-2026, pagina 7.

[2] RIVM, Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0030.pdf.

[3] RIVM, Impactvolle determinanten: Ongezonde voeding, 2021: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-07/LR_012065_131709_Factsheet%20_ongezonde_voeding_V5.pdf.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Betrek textiel prominenter in Leidse circulaire plannen

Lees verder

Motie: Vliegende start voor natuurinclusief bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer