Motie: Vliegende start voor natuur­in­clusief bouwen


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat

  • Op 2 december 2020 het puntensysteem voor natuurinclusief bouwen in Leiden is opgeleverd;
  • Personeelsverloop en een tekort aan ambtelijke capaciteit ervoor heeft gezorgd dat er nog niet is gewerkt volgens dit systeem;

Overwegende dat

  • Natuurinclusief bouwen hard nodig is om een verdichtende stad leefbaar te houden voor mens en dier;
  • De capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie inmiddels weer op orde is;
  • Wachten op de inwerkingtreding van de Omgevingswet misschien wel praktisch, maar niet noodzakelijk is;

Verzoekt het college

  • Het ontwikkelde puntensysteem voor natuurinclusief bouwen, dat uitgaat van vrijwilligheid, per direct in gebruik te nemen;
  • De raad in de stukken bij de P&C cyclus te informeren over de ervaringen met het systeem.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Mitchell Wiegand Bruss – Studenten voor Leiden


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Meer aandacht voor gezonde voeding

Lees verder

Motie: Dierenwelzijn een doel op zich

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer