Motie: Dieren­welzijn een doel op zich


11 november 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat

  • Biodiversiteit[1] en dierenwelzijn[2] twee verschillende termen zijn;
  • Er in de begroting één doel is voor zowel biodiversiteit als dierenwelzijn;

Overwegende dat

  • Het splitsen van het doel ‘bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn’ het voor raadsleden inzichtelijker maakt welke prestaties, waarvoor geleverd zijn en welk budget, waarvoor beschikbaar is gesteld;
  • Heldere doelen de controlerende rol van de gemeenteraad ten goede komen;

Verzoekt het college

  • Het doel ‘bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn’ te splitsen in de doelen ‘bevorderen biodiversiteit’ en ‘bevorderen dierenwelzijn’.

Martine van Schaik - Partij voor de Dieren

Laura Delver - Partij voor de Dieren


[1] Biodiversiteit is een veelomvattend begrip, dat verwijst naar alle verscheidenheid aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren. Bron: https://www.clo.nl/indicatoren...

[2] Dierenwelzijn is de kwaliteit van leven zoals deze door het dier zelf wordt ervaren (Bracke et al. 1999). Een dier ervaart een positieve staat van welzijn indien het de vrijheid heeft om normale, soorteigen gedragspatronen uit te voeren en het in staat is om adequaat te reageren op de uitdagingen (honger, dorst en onjuiste voeding; thermaal en fysiek ongemak; verwondingen en ziekten; angst en aanhoudende stressprikkels) die de heersende omstandigheden bieden. Bron: https://www.rda.nl/binaries/raad-voor-dierenaangelegenheden/documenten/publicaties/2018/12/21-rda-denkkader/denkkader/RDA+Denkkader+Dierenwelzijn+%28WEBSITE%29.pdf


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Vliegende start voor natuurinclusief bouwen

Lees verder

Motie: Streef naar voldoende sport, spel en groen in de buurt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer