Amen­dement: Uitponden sociale huur­wo­ningen


14 maart 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 14 maart 2019,BESLUIT: Toe te voegen aan de Nota van Uitgangspunten LEAD bij punt 4.2 f

…De sociale huurwoningen worden daarom tenminste voor 20 jaar verhuurd voordat deze kunnen worden uitgepond.


TOEVOEGEN: Een dergelijke uitponding kan alleen plaats vinden na toestemming van de Raad.

Toelichting: In het raadsvoorstel wordt gesproken over het duurzaam toevoegen van sociale huurwoningen. Als over 20 jaar nog steeds behoefte zou zijn aan dergelijke woningen, dan moeten we nu niet al vastleggen dat deze woningen dan aan de woningmarkt onttrokken kunnen worden.

Harbert van der Kaap, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Overige partijen

Tegen

SP, D66, GroenLinks

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer