Motie: Gedegen aanpak bij stormloop aanmel­dingen Maat­werk­budget in uitvoe­ringsplan


14 februari 2019

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 14 februari 2019,

Constaterende dat:

* De huidige Declaratieregeling waar momenteel zo’n 4.100 huishoudens gebruik van maken per 1 juli 2019 komt te vervallen;

* De verwachting is dat vanuit het Maatwerkbudget 400-500 verstrekkingen op jaarbasis worden gedaan1;

Overwegende dat:

* Het mogelijk in de eerste maand(en) na de invoering van het Maatwerkbudget storm zal lopen met het aantal aanmeldingen van huishoudens die in aanmerking willen komen voor dit budget;

* Een stormloop kan zorgen voor overbelasting bij de SWT’s en JGT’s of zelfs kan leiden tot onvoldoende capaciteit om het aantal aanmeldingen (tijdig) te verwerken;

* Een goede voorbereiding het halve werk is;

Verzoekt het college:

* In het nog op te stellen uitvoeringsplan2 rekening te houden met het scenario van een stormloop aan aanmeldingen voor het Maatwerkbudget door hiervoor een gedegen plan van aanpak uit te werken.

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)


Status

Ingediend

Voor

Met algemene stemmen aangenomen

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer