Amen­dement: schrappen verplaatsen Henge­laarsbond naar ruimte onder de rondbaan


24 januari 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 januari 2019,


BESLUIT te verwijderen:

1.g. De Hengelaarsbond onder te brengen onder de rondbaan van de IJshal op basis van een twintig jarige huurovereenkomst.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

TOELICHTING:

In de Nota Dierenwelzijn uit 2012 staat: 14. Bij het toekennen van subsidie aan activiteiten waarbij conflicterende belangen met betrekking tot dierenwelzijn in het spel zijn, zullen deze belangen duidelijk afgewogen moeten worden. (RV 12.0094)

Al sinds 1988 is bekend dat ‘sport’vissendierleed veroorzaakt (Verheijen, F.J., Buwalda, R.J.A, “Pijn en angst bij een aan de haak geslagen vis.” Biovisie, 1988, 68, p. 166-172.). Vissen zijn dieren met een goed ontwikkeld zenuwstelsel en hersenen en een goed ontwikkeld perifeer zenuwstelsel, met pijnreceptoren (= nocisensoren) tot in te toppen van hun vinnen en rond de mond.Vissen voelen dus wel degelijk pijn en ondergaan angst en stress, op min of meer dezelfde wijze als vogels, reptielen en zoogdieren dat doen (kippen, kalkoenen, schildpadden, mensen, koeien, enz). Vissen beschikken over een goed ontwikkeld leer- en waarnemingsvermogen. Dat geldt overigens ook voor ongewervelde waterdieren, zoals inktvissen, kreeften en krabben.

De hengelaarsbond is aangesloten bij Sportvisserij Nederland die onder meer als doel “het bevorderen van de sportvisserijmogelijkheden in ons land, o.a. door te bevorderen dat alle aangesloten sportvissers landelijk in zoveel mogelijk door de leden of door de verenigingen ingebracht viswater tegen redelijke kosten kunnen vissen.” heeft. Door sportvissen te bevorderen, draagt de hengelbond bij aan wijdverbreid dierenleed.

De belangen van de vissen zijn in dit geval groter dan de belangen van de hengelaars. Immers bij de vissen gaat het om stress, pijn, verwondingen en kans op sterven en het belang van de hengelaars is tijdverdrijf.


Status

Ingediend

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

Overige partijen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer