Amen­dement: Verbod op oplaten van ballonnen


10 november 2015

RV 15.0095 Algemene Plaatselijke Verordening
A150095.2

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op dinsdag 10 november 2015,

BESLUIT:

  • Artikel 4:9 a Oplaten van ballonnen
    Het is verboden om ballonnen op te laten tenzij het materiaal van de ballonnen en touwtjes biologisch afbreekbaar is.

Te wijzigen in:

  • Artikel 4:9 a Oplaten van ballonnen
    Het is verboden om ballonnen op te laten.

Toelichting
Ook biologisch afbreekbare ballonnen en touwtjes aan die ballonnen kunnen gevaar opleveren voor dieren. Het kan wel een jaar duren voor deze verteerd zijn. Ondertussen worden de touwtjes gebruikt als nestmateriaal, waardoor ze verstrikt kunnen raken aan poten van vogels, of drijven ze in zee, waardoor bruinvissen of dolfijnen ze voor kwallen kunnen houden en inslikken, met de dood tot gevolg.

Ballonnen, biologisch of niet, komen regelmatig terecht in bomen, waar ze jarenlang in blijven hangen omdat het erg lastig en duur is om ze eruit te halen. Het is verder inconsequent dat we in Leiden zwerfvuil willen tegengaan, maar er blijkbaar geen probleem mee hebben dat ballonnen als zwerfvuil neerkomen in andere gemeenten.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

D66, SP, VVD, CDA, Christen Unie, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement: Alleen ligplaatsen voor emissievrije boten

Lees verder

Motie: Snel onderwijs voor kinderen van vluchtelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer