Motie: Snel onderwijs voor kinderen van vluch­te­lingen


10 november 2015

RV 15.0097 Begroting 2016
M150097/16

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op dinsdag 10 november 2015,

Constaterende dat:

  • de kinderen in de tijdelijke opvang voor vluchtelingen aan de Wassenaarseweg in Leiden geen onderwijs krijgen;
  • veel van deze kinderen al lang op de vlucht zijn en dus verstoken zijn van onderwijs.

Overwegende dat:

  • alle kinderen, ongeacht hun status, afkomst of nationaliteit, recht hebben op onderwijs[1]
  • toegang tot dit recht op onderwijs uiterlijk 3 maanden na indienen van een asielverzoek moet worden verleend[2]
  • de IND momenteel te maken heeft met achterstanden, waardoor procedures kunnen uilopen;
  • onderwijs deze kinderen weer ritme en regelmaat geeft, en uitzicht op een toekomst;
  • de buurt waarin de noodopvang is gerealiseerd meerdere scholen bevat die ook ervaring hebben met onderwijs aan kinderen van het voormalige asielzoekerscentrum aan de Rijnsburgerweg.

Verzoekt het college:

  • zo snel mogelijk te zorgen voor passend onderwijs voor de kinderen van deze vluchtelingen, of daarbij te bemiddelen.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Rald Schalkwijk (PvdA)
Ries van Walraven (SP)

[1] Artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
[2] Artikel 14 van de EU-Opvangrichtlijn, waarin is bepaald dat minderjarige asielzoekers recht hebben op onderwijs onder vergelijkbare omstandigheden als de eigen onderdanen van de EU-lidstaten. Zo nodig worden er door de lidstaten voorbereidende lessen, zoals taallessen gegeven, om de toegang tot het reguliere onderwijs te vergemakkelijken.


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, D66, GroenLinks, CDA, Christen Unie

Tegen

VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer