Amen­dement: Wens om podi­um­or­ga­ni­saties voldoende te betrekken


28 januari 2022

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2021,

BESLUIT:

Na besluitpunt 1 de volgende wens en/of bedenking toe te voegen:

− De wens om de vrijwilligers van Hot House, De X, Van Polanen Presents en de Muziekstudio & Oefencabines Muziekhuis in ruime mate te betrekken en voldoende ruimte te bieden voor participatie bij de ontwikkeling van de C-hub.

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)

Tiny Klever (PvdA)

Pieter Krol (ChristenUnie)

Anandkoemar Jitan (Leiden Participeert)

Thomas van Halm (SP)

Walter van Peijpe (GroenLinks)

TOELICHTING:

Onder de vrijwilligers van Hot House, De X, Van Polanen Presents en de Muziekstudio & Oefencabines Muziekhuis (hierna gezamenlijk te noemen: de podiumorganisaties) bestaat grote ongerustheid over de ontwikkeling van de C-hub en het onderbrengen van de podiumorganisaties in het pand aan de Oude Vest/Hazewindsteeg. Als indieners van dit amendement hebben wij er vertrouwen in dat de podiumorganisaties door het college zullen worden betrokken bij de ontwikkeling van de C-hub en dat zij voldoende ruimte krijgen om te participeren. Vanwege de grote ongerustheid onder de podiumorganisaties willen wij dit doormiddel van een amendementrichting de podiumorganisaties bekrachtigen. Hopelijk brengt onze wens een stukje rust bij de podiumorganisaties.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Pilot aanmoedigingsfonds vergroening schoolpleinen

Lees verder

Motie: Flitsbezorgdiensten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer