Motie: Drie vege­ta­rische dagen


21 december 2012

RV: 12.0094 Nota Dierenwelzijn

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 december 2012,

Constaterende dat:

  • de gemeente Leiden een voorbeeldfunctie wil vervullen op het gebied van dierenwelzijn;
  • dit o.a. blijkt uit het voornemen ten minste 1 vegetarische dag per jaar in de eigen bedrijfskantines in te voeren.

Overwegende dat:

  • de OR voorstelde op dit punt verder te gaan dan in de nota is voorgesteld (antwoord op technische vragen);
  • vegetarisch voedsel niet alleen diervriendelijk is, maar ook positief uitwerkt op het milieu en een rechtvaardige verdeling van voedsel en grondstoffen in de wereld;
  • 3 aparte vegetarische dagen per jaar veel beter de aandacht kunnen vestigen op de 3 problemen die hiermee kunnen worden opgelost: dierenwelzijn, milieu, en honger in de wereld.

Verzoekt het college:

Om vanaf 2013

  • in de eigen bedrijfskantines minimaal 3 vegetarische dagen per jaar te organiseren, waarbij, naast Werelddierendag (4 oktober), te denken valt aan 22 april (Dag van de Aarde) en 16 oktober (Wereld Voedseldag);
  • over de precieze invulling daarvan in overleg te treden met een vertegenwoordiging van het personeel.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Jan Thijs Leeuwrik Nieborg (GroenLinks)
Julian van der Kraats (SP)


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie: Bescherm bomen in de straat en langs het pad!

Lees verder

Amendement: Algeheel hengelverbod

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer