Amen­dement: Algeheel hengel­verbod


21 december 2012

RV 12.0094 Nota Dierenwelzijn

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 december 2012,

BESLUIT:

1. Uitgangspunt 9 van de besluiten te vervangen door:

  • “Sportvisserij in de Leidse wateren niet toe te staan.”

2. En naar aanleiding van dit uitgangspunt de nota Dierenwelzijn hierop aan te passen.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)

Toelichting
Hengelen is een vorm van tijdverdrijf ten koste van dieren, omdat vissen (en andere dieren) hier ernstig van te lijden hebben. Het is wetenschappelijk aangetoond dat vissen bij verwonding niet alleen pijn voelen, maar ook dat zij in staat zijn angst en stress te ervaren, net als andere gewervelde dieren.

Hengelen is ook slecht voor veel andere dieren: (water)vogels lopen risico op een ellendige dood, omdat ze verstrikt raken in verloren of achtergelaten visdraad of omdat zij een vishaak inslikken. Hengelaars klemmen loodbolletjes om de vislijn, die massaal verloren gaan. Watervogels eten de verloren stukjes lood in plaats van steentjes (dit gedrag helpt de vogel normaliter om voedsel in de maag te vermalen). Het opgegeten lood lost echter op, wordt in het bloed opgenomen en leidt uiteindelijk tot een pijnlijke dood.

Lood is in algemene zin giftig en zeer slecht voor het milieu. Daarnaast vervuilen
hengelaars het milieu met het bijvoeren. Er worden naar schatting jaarlijks tonnen aan lokmiddelen in het water gegooid. Dit leidt tot een overmatige voedselverrijking en verstikkende algenbloei van het water (eutrofiëring). Bovendien worden kwetsbare
oevervegetaties door hengelaars vertrapt en de rust van bijvoorbeeld vogels op en langs de oevers verstoord.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, SP, Christen Unie

Lees onze andere moties

Motie: Drie vegetarische dagen

Lees verder

Motie: Stop roofvogelshows in Leiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer