Motie: Stop roof­vo­gel­shows in Leiden


21 december 2012

RV: 12.0094 Nota Dierenwelzijn

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 december 2012,

Constaterende dat:

  • er van tijd tot tijd roofvogel- of uilenshows worden georganiseerd met toestemming van de gemeente Leiden.

Overwegende dat:

  • de gemeente Leiden een voorbeeldfunctie wil vervullen op het gebied van dierenwelzijn;
  • het showen van roofvogels vergelijkbaar is met tijger- en leeuwenacts in een circus;
  • voorstellingen met roofvogels onder particulieren de vraag aanwakkeren, en daarmee de illegale handel in roofvogels en uilen, o.a. op Marktplaats;
  • het houden van roofvogelshows botst met het beleid om via voorlichting het welzijn van dieren juist te bevorderen.

Verzoekt het college:

  • roofvogelhouders niet in te zetten bij activiteiten die door de gemeente worden gefaciliteerd;
  • roofvogelshows niet langer te faciliteren door het beschikbaar stellen van de openbare ruimte.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

D66, VVD, PvdA, SP, GroenLinks, CDA, Christen Unie

Lees onze andere moties

Amendement: Algeheel hengelverbod

Lees verder

Motie: Geen subsidie voor evenementen met kreeft of foie gras

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer