Motie: Geen subsidie voor evene­menten met kreeft of foie gras


21 december 2012

RV: 12.0094 Nota Dierenwelzijn

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 december 2012,

Overwegende dat:

  • in Leiden evenementen plaatsvinden waar levend gekookte kreeft en/of foie gras geserveerd wordt;
  • de productie van foie gras uit oogpunt van dierenwelzijn in Nederland verboden is;
  • steeds meer bedrijven, instellingen en restaurants besluiten om te stoppen met verkoop en serveren van foie gras;
  • kreeften, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, ernstige stress en pijn ervaren als zij levend worden gekookt;
  • de gemeente een voorbeeldfunctie wil vervullen als het gaat om dierenwelzijn (Nota Dierenwelzijn, hoofdstuk 2.2).

Verzoekt het college:

  • Bij het verlenen van vergunningen voor (culinaire) evenementen als voorwaarde te stellen dat er geen levend gekookte kreeft en/of foie gras wordt geserveerd.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Jan Thijs Leeuwrik Nieborg (GroenLinks)

Toelichting:
Foie gras oftewel “ganzenlever”of “gevogeltelever” is de lever van een gans (ook wel eend) die door dwangvoedering is uitgegroeid. Deze methode wordt beschouwd als dierenmarteling en is daarom in Nederland verboden. Zie www.wakkerdier.nl/vee-industrie/ganzen.

Het levend koken van kreeften is volstrekt onnodig en stelt het dier bloot aan grote en langdurige stress. De doodsstrijd kan 3 minuten duren waarbij de kreeft probeert te ontsnappen.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

D66, PvdA, VVD, CDA, Christen Unie

Lees onze andere moties

Motie: Stop roofvogelshows in Leiden

Lees verder

Motie: Visreservaat in Leiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer