Motie: Visre­servaat in Leiden


21 december 2012

RV: 12.0094 Nota Dierenwelzijn

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 december 2012,

Constaterende dat:

  • Stichting Onder Water Leiden een voorstel heeft ingediend tot monitoring van het onderwaterleven in het Havenkwartier;
  • • De Hengelaarsbond positief staat tegenover dit voorstel.

Overwegende dat:

  • voorwaarde voor een dergelijk onderzoek is dat vissen niet verstoord worden of weggevangen door hengelaars;
  • een visreservaat aan vissen de gewenste bescherming kan bieden.

Verzoekt het college:

  • een onderwatermonitoringsprogramma te starten met de Stichting Onder Water Leiden, voor 3 jaar, ingaande in 2013;
  • het Havengebied gedurende dit onderzoek af te voeren van de wateren waar gehengeld mag worden;
  • dit breed bekend te maken, o.a. via de “Gedoogvergunning Hengelen”

Julian van der Kraats (SP)
Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Jan Thijs Leeuwrik Nieborg (GroenLinks)
Jeffrey van Haaster (D66)
Margreet van Wijk (VVD)


Status

Aangenomen

Voor

SP, GroenLinks, D66, VVD, CDA, Christen Unie, PvdA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geen subsidie voor evenementen met kreeft of foie gras

Lees verder

Motie: Dierenleed de tent uit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer