Motie: Dierenleed de tent uit


21 december 2012

RV: 12.0094 Nota Dierenwelzijn

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 december 2012,

Overwegende dat:

  • wilde dieren thuishoren in een omgeving waar zij natuurlijk gedrag kunnen vertonen;
  • uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij alle onderzochte wilde dieren in circussen het welzijn is aangetast en de verzorging van zieke dieren tekortschiet.

Constaterende dat:

  • Er in het regeerakkoord tussen VVD en PvdA afgesproken is om circussen met wilde dieren te verbieden, maar deze intentie nog niet omgezet is in wetgeving (pag. 39);
  • meerdere gemeenten in Nederland inmiddels hebben besloten om circussen met (wilde) dieren uit hun gemeente te weren, vaak door een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren te voeren;
  • de Concept Nota Dierenwelzijn van de gemeente Leiden circussen met wilde dieren wil toestaan op Leids grondgebied.

Verzoekt het college:

  • om in afwachting van landelijke wetgeving die het gebruik van wilde dieren in het circus verbiedt, zoveel mogelijk, naar Heemskerks model, actief circussen uitnodigt die een onberispelijk dierenwelzijnsbeleid voeren

Jan Thijs Leeuwrik Nieborg (GroenLinks)
Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, CDA, Christen Unie

Lees onze andere moties

Motie: Visreservaat in Leiden

Lees verder

Motie: Stop fokbeleid op de kinderboerderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer