Motie: Stop fokbeleid op de kinder­boer­derij


21 december 2012

RV: 12.0094 Nota Dierenwelzijn

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 20 december 2012,

Constaterende dat:

  • de Kinderboerderij Merenwijk ervoor zorgt dat er elk voorjaar jonge dieren worden geboren;
  • deze dieren als ze groter zijn ‘verdwijnen’, omdat er niet genoeg ruimte voor ze is en men in het voorjaar daarop wéér jonge dieren wil hebben.

Overwegende dat:

  • de door de Partij voor de Dieren gestelde technische vraag over dit onderwerp (vraag 20b) helaas niet volledig is beantwoord. Een deel van de dieren zou naar andere kinderboerderijen gaan. Het laat zich raden waar het andere deel terechtkomt: bij de slager;
  • de educatieve functie van een kinderboerderij ook heel goed met volwassen dieren kan plaatsvinden;
  • klinderboerderijen zonder fokbeleid ook floreren.

Verzoekt het college:

  • de kinderboerderij op te dragen dit fokbeleid te stoppen.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

D66, PvdA, VVD, CDA, SP, GroenLinks, Christen Unie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer