Motie: Een inves­tering met oog voor de toekomst


5 juli 2012

De Raad, bijeen op 5 juli 2012,

Constaterende dat:

  • de vraag naar aardolie sneller stijgt dan het aanbod, waardoor het piekoliemoment - waarbij de prijs van aardolie drastisch zal stijgen - steeds dichterbij komt;
  • de terugverdientijd van zonnepanelen steeds korter is;
  • de rente historisch laag is;
  • de werkgelegenheid in Leiden onder druk staat;
  • het Rijk met een begerig oog kijkt naar gemeentelijke reserves.

Overwegende dat:

  • door de reserve compensatie dividend Nuon te investeren in zonnepanelen, het rendement hoger kan komen te liggen dan de hoogte van de rente, de afhankelijkheid van aardolie afneemt, er veel werk wordt gegenereerd en het Rijk geen geld meer heeft om af te romen.

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of de reserve compensatie dividend Nuon dusdanig kunnen worden ge├»nvesteerd dat Leiden duurzamer wordt, de werkgelegenheid een duwtje in de rug krijgt en toekomstige colleges en gemeenteraden zowel meer te besteden hebben als minder last hebben van de schaarste aan aardolie


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, Christen Unie

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer