Motie: Een voed­sel­visie voor Leiden


17 december 2015

RV 15.0105 Leiden Duurzaam 2030 en Duurzaamheidsagenda 2016-2020
M150105.3

De gemeenteraad van Leiden, bijeen op 17 december 2015,

Overwegende dat:

 • op 12 december 2015 in Parijs door 195 landen, waaronder Nederland, een klimaatakkoord is getekend met grote ambities op het gebied van CO2-reductie;
 • ons voedsel 25 tot 35% bijdraagt aan milieubelasting, en dus zeer grote kansen biedt voor duurzaamheid[1],[2];
 • de rijksoverheid vanuit de klimaatdoelstellingen een duurzaam voedingspatroon stimuleert;
 • Leidse organisaties als Het Zoete Land en Duurzame Horeca hebben opgeroepen tot de ontwikkeling van een Leidse voedselvisie;
 • verschillende gemeenten al een voedselvisie ontwikkeld hebben: Amsterdam[3], Den Haag[4], Utrecht[5] Barneveld[6], Ede[7], etc.;
 • een duidelijke voedselvisie aansluit bij de oproep van de WRR (2014) om te komen tot meer expliciet voedselbeleid in plaats van te kiezen voor een meer impliciet voedselbeleid, dat wil weggen Voedsel als apart thema[8].

Constaterende dat:

 • voedsel niet als zelfstandig thema behandeld wordt in het Ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 en in de Duurzaamheidsagenda 2016-2020.

Verzoekt het college, in aanvulling op het Ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020,

 • een notitie op te stellen voor Leiden, waarin onder andere wordt ingegaan op de volgende thema’s:
  • stadslandbouw en duurzame voedselproductie in de stad,
  • relatie tussen de stad en agrarische ommelanden,
  • voedselbewustzijn van burgers, ondernemers en gemeentelijke organisatie (tegengaan verspilling, aandacht voor gezonde voeding, transitie naar een meer plantaardige voeding)[9]
 • deze notitie in samenspraak te ontwikkelen met lokale Leidse voedselinitiatieven, burgers en ondernemers, en daarbij al bestaande gemeentelijke voedselvisies/strategieën als voorbeeld te gebruiken.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Jos Olsthoorn (GroenLinks)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)
Julian van der Kraats (SP)

Toelichting
De berekening van de milieu-impact van ons voedsel is afhankelijk van de rekenmethoden die gebruikt worden.

Zo geeft het Voedingscentrum in zijn factsheet over duurzame voeding aan dat voeding 35% van totale milieu-impact vormt (uitstoot van broeikasgassen door productie en consumptie)[10]. Milieucentraal geeft aan dat de milieu-impact van huishoudens voor zo’n 25% ligt bij voedsel[11]. Uit de infographic van Milieucentraal blijkt dat de milieu-impact van voedsel is even groot als die van vervoer en groter dan die van energiegebruik in huis of van de woning/inrichting.

[1] Schatting van 25% komt van Milieucentraal (klimaatklappers, zie infographic bij toelichting), schatting van 35% komt van Voedingscentrum.

[2] www.voedingscentrum.nl/assets/uploads/documents/factsheet%20duurzaam%20eten.pdf

[3] De Amsterdamse voedselvisie is in te zien via www.amsterdam.nl/publish/pages/606807/dro_voedselstrategie_v5_web.pdf

[4] Haagse voedselvisie is in te zien via www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Voedselstrategie-gemeente-Den-Haag-1.htm

[5] Utrechtse voedselvisie is in te zien via: www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/5.sociaal-maatschappelijk/GG_GD/Over_Volksgezondheid/Publicaties/Onderzoek_netwerk_voedselstrategie.pdf

[6] Voedselvisie Barneveld is in te zien via www.barneveld.nl/leefomgeving/voedsel_47553/item/ambitieuze-voedselvisie_77777.html

[7] De Edese voedselvisie is in te zien via: www.ede.nl/gemeente/actueel/nieuwsbericht/de-edese-visie-food-is-er/

[8] WRR 2014, Naar een voedselbeleid: NL heeft jarenlang een impliciet voedselbeleid gevoerd. Het is tijd voor een heroriëntatie en om stappen te zetten naar een expliciet voedselbeleid (www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/WRR_rapport_93_Naar_een_voedselbeleid_web.pdf)

Watervoetafdruk van vlees en zuivel: www.foodlog.nl/artikel/gates-vergist-zich-in-watervoetafdruk-vlees/

[9] Volgens de VU Amsterdam is de milieu-impact van vleesproductie maar liefst 40% groter dan al het gemotoriseerde verkeer bij elkaar: www.meatthetruth.nl/download/besparingstabel.pdf

[10] www.voedingscentrum.nl/assets/uploads/documents/factsheet%20duurzaam%20eten.pdf

[11] www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, PvdA

Tegen

VVD, D66, CDA, Christen Unie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer