Motie: Vermin­dering parkeer­plaatsen Ener­giepark


21 januari 2016

RV 15.0134 Definitief Ontwerp Energiepark Singelpark

De gemeenteraad van Leiden, bijeen op 21 januari 2016,

Constaterende dat:

  • in het huidige Definitief Ontwerp Energiepark is voorzien in 195 parkeerplaatsen, waarvan 61 openbare parkeerplaatsen (waarvan 1 invalidenparkeerplaats);

Overwegende dat:

  • op 350 meter afstand van het Energiepark de openbare parkeergarage Lammermarkt met 525 parkeerplaatsen wordt gebouwd;
  • de beleidsregels voor parkeren ruimte bieden om de reguliere parkeernorm aan te passen als binnen een straal van 400 meter aantoonbaar alternatieve parkeerruimte beschikbaar is[1]. De nieuwe Lammermarktgarage voldoet aan de beschrijving van alternatieve parkeerruimte (oplevering van Lammermarktgarage en ontwikkeling Energiepark zijn beide voorzien voor begin 2017);
  • het toevoegen van een openbare parkeerfunctie op geen enkele wijze lijkt bij te dragen aan de opdracht voor de ontwikkeling van het Energiepark (de opdracht luidt: ontwikkel een groen, sociaal en cultuurhistorisch Energiepark waar industrieel erfgoed op een eigentijdse manier beleefbaar wordtā€¯).

Verzoekt het college:

  • 60 van de 61 openbare parkeerplaatsen uit het Definitief Ontwerp voor het Energiepark te schrappen;
  • 1 openbare parkeerplaats te behouden en te reserveren voor invaliden;
  • met betrokkenen een nieuwe, groene invulling voor de vrijgekomen ruimte in het Energiepark te ontwikkelen.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)

[1] http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Nieuweroord/Beleidsregels_parkeernormen_Leiden.pdf


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

SP, D66, CDA, Christen Unie, VVD, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Een voedselvisie voor Leiden

Lees verder

Amendement: Extra wens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer