Amen­dement: Extra wens


11 februari 2016

RV 16.0013 Wensen en bedenkingen verstrekken werkkapitaal Biotech Training Facility
A.160013.2

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 februari 2016,

BESLUIT:

  • aan de wensen toe te voegen:

- aan de lening als voorwaarde te stellen dat het BTF zich zal inzetten om van het Leiden Bio Science Park het internationaal toonaangevende centrum te maken op het
gebied van alternatieven voor dierproeven.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)

Toelichting
Op 2 november 2015 maakte staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bekend ‘de gedachte te steunen’ om een fonds op te richten dat gaat investeren in proeven waarbij in het geheel geen dieren meer nodig zijn. De ambitie is dat Nederland in 2025 wereldleider is in proefdiervrij onderzoek.

Waar anders dan in Leiden, met de unieke combinatie van een Universiteit, een universitair ziekenhuis en een Bio Science Park zou dat onderzoek moeten plaatsvinden? Leiden heeft immers al enkele bedrijven die alternatieven ontwikkelen.
Hiermee zou het BSP Leiden zich internationaal op de kaart kunnen zetten; een enorme stap. www.mareonline.nl/archive/2016/02/04/stop-toch-met-dierproeven


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

GroenLinks, D66, CDA, Christen Unie, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Motie: Vermindering parkeerplaatsen Energiepark

Lees verder

Amendement: Ook veiligheid voor dieren waarborgen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer