Amen­dement: Ook veiligheid voor dieren waar­borgen


11 februari 2016

RV 15.0148 VTH beleidsplan 2016–2018 en Verordening Kwaliteit Omgevingsrecht 2016
A.150148.1

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 11 februari 2016,

BESLUIT:

  • aan besluitpunt 1a, Fysieke veiligheid toe te voegen:
    ‘en dieren’

hiermee komt het beslispunt als volgt te luiden:

Na te leven regels
Veiligheid (fys): regels waarvan niet-naleving leidt tot een directe bedreiging van de veiligheid (en/of gezondheid) van mensen en dieren

Prioritering inzet capaciteit in mensen en middelen: +++

en het raadsvoorstel dienovereenkomstig te wijzigen.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)

Toelichting
In 2015 is in de APV artikel 2:73 2e aangepast, in de zin dat vuurwerk verboden is waar dit overlast geeft voor dieren.[1] In navolging hiervan zou ook deze verordening moeten worden aangepast. Dieren hebben immers evenzeer recht op bescherming
door de overheid als het gaat om veiligheid en gezondheid in hun leefomgeving als gevolg van regelgeving.

[1] https://leiden.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1397193/type=pdf/Bijlage_bij_RV_150095_wijzigingenoverzicht.pdf


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, Christen Unie

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement: Extra wens

Lees verder

Amendement: Ecologische waarde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer