Motie: Geac­tu­a­li­seerd kader­be­sluit Leidse Ring Noord; Hero­verweeg LR


14 november 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,

Constaterende dat

· Het aanleggen van meer asfalt in veel gevallen amper, tijdelijk of zelfs helemaal niet bijdraagt aan een betere doorstroming;

· Het huidige voorstel voor de LRN is gebaseerd op de uitkomsten van een participatietraject uit 2015;

Overwegende dat

· Een groeiende en verdichtende stad vraagt om een modal shift (een verandering in mobiliteitskeuzes) van de auto, naar fiets, lopen/ wandelen of naar OV;

· De modal shift niet bereikt gaat worden door meer plaats te bieden aan auto’s, maar vooral door het fietsers en openbaar vervoer beter te maken;

· Er op dit moment in Leiden weerstand bij belanghebbenden is tegen de huidige plannen voor de LRN en ook in Leiderdorp de steun voor de LRN afbrokkelt;

Verzoekt het college

· De raad een voorstel te doen toekomen om zowel het Geactualiseerde Kaderbesluit Leidse Ring Noord 2019 (RV19.0109) als het kaderbesluit uit 2016 (Kaderbesluit RV16.0050) in te trekken;

· Een inventarisatie te maken van de eventuele juridische en financiële implicaties, in nauw overleg met betrokken partijen zoals Leiderdorp en Provincie Zuid Holland;

· Met belanghebbenden en betrokken partijen in gesprek te gaan over een nieuw plan voor de route, waarbij ingezet wordt op het stimuleren van de modal shift.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geactualiseerd Kaderbesluit Leidse Ring Noord; participatie op peil

Lees verder

Amendement: Bedrijven die dierproeven uitvoeren niet actief werven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer