Motie: Geen vuurwerk in parken


28 november 2013

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag

De Raad van Leiden, bijeen in de vergadering van 28 november 2013,

Overwegende:

Verzoekt het college

  • De Leidse parken, zoals vermeld op de website van de gemeente Leiden, in de APV aan te wijzen als “vuurwerkvrij” gebied.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, Christen Unie

Tegen

D66, VVD, CDA, PvdA

Lees onze andere moties

Motie: Bestemming vrijvallende parkeerruimte op straat

Lees verder

Motie: Preferente parkeerplaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer