Motie: Prefe­rente parkeer­plaatsen


28 november 2013

RV 13.0100 Uitvoeringsbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt
M130100/6

De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 28 november 2013,

Constaterende dat:

 • de plannen[i] voor de parkeergarages onder de Lammermarkt en de Garenmarkt voorzien in preferente/gereserveerde plaatsen voor:
 1. minder validen (maximaal 5 plaatsen per garage);
 2. families (4 plaatsen per garage);
 3. op te laden elektrische auto’s (1 laadpunt per 150 parkeerplaatsen, in de toekomst uitbreidbaar tot 1 laadpunt per 20 parkeerplaatsen);

Overwegende dat:

 • het gebruik van elektrische auto’s en deelauto’s bevorderd dient te worden, gezien hun bijdrage aan verduurzaming van de samenleving;
 • het aantal plaatsen voor minder validen en het aantal laadpunten voor elektrische auto’s bij openstelling van de garages waarschijnlijk niet voldoende is[ii];
 • het wenselijk is flexibiliteit in te bouwen om het plaatsaanbod eenvoudig te kunnen aanpassen aan de ontwikkeling van de vraag.

Verzoekt het college:

 • in de vraagspecificaties voor beide garages een groter aantal plaatsen voor minder validen op te nemen;
 • daaraan nog een reëel aantal plaatsen toe te voegen voor deelauto’s;
 • het aantal laadpunten voor elektrische auto’s bij de openstelling van de garages te verdubbelen tot 6 à 8 per garage;
 • in de vraagspecificaties verder aan te geven dat aanpassing van de aantallen per categorie of een verschuiving tussen preferente en overige parkeerplaatsen in de toekomst eenvoudig en zonder kostbare ingrepen te realiseren moet zijn;
 • alle preferente plaatsen in beginsel te situeren op het eerste/hoogste parkeerdek.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Henny Keereweer (Partij voor de Arbeid)

[i] Vraagspecificaties deel 1 (producteisen) DBM parkeergarage Lammermarkt, blz. 25 en 103, en idem, parkeergarage Garenmarkt, blz. 33 en 117

[ii] Het aantal plaatsen voor minder validen voldoet ternauwernood aan de norm van 1 à 2%


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, D66, GroenLinks, VVD, Christen Unie, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geen vuurwerk in parken

Lees verder

Motie: Groene Daken op Rijnsburgerblok

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer