Motie: Maak van Leiden een plas­tic­vrije gemeente


11 november 2014

RV 14.0097 Programmabegroting 2015
M140097/24

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering van 11 november 2014,

Constaterende dat:

 • in Leiden, net als andere steden, veel plastic wordt gebruikt;
 • dit tot vervuiling leidt (zwerfvuil, plastic in grachten);
 • het plastic in de zeeën en oceanen terechtkomt in de “plastic soup”;
 • plastic niet vergaat, maar uiteenvalt in steeds kleinere onderdelen: microplasticsh
 • (micro)plastic zeer schadelijk is voor dier, mens, natuur en milieu.

Overwegende dat:

 • duurzaamheid een van de uitgangspunten is van het coalitie-akkoord;
 • plastic bekertjes, ondanks de inspanningen van de horeca, nog steeds massaal in de gracht komen;
 • veel winkeliers nog steeds ongevraagd plastic tassen uitgeven;
 • de meeste consumptiegoederen, (vaak dubbel) verpakt zijn in plastic.

Spreekt de wens uit:

 • van Leiden een plasticvrije gemeente te maken.

En verzoekt het college:

 • een plan te ontwikkelen hoe plastic op alle terreinen kan worden teruggedrongen.

Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Jos Olsthoorn (GroenLinks)
Daan Sloos (Leefbaar Leiden)


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, CDA, Christen Unie, SP

Lees onze andere moties

Amendement: Verlenen van beschikking individuele jeugdhulpvoorziening

Lees verder

Motie: Duurzaamheid in het Onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer