Motie: aandacht voor afval­pre­ventie


15 maart 2018

RV 170118

Afval beleidskader

Motie: aandacht voor afvalpreventie

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 15 maart 2018,

Constaterende dat:

 • Effectief afvalbeleid ingaat op drie duurzaamheidsaspecten: reduceren > hergebruik > recyclen.
 • Reduceren van huishoudelijk afval ook één van de drie doelstellingen over afval in de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 is.

Overwegende dat

 • Het voorgestelde Afval Beleidskader voornamelijk ingaat op de aspecten hergebruik en recyclen: focus op hergebruik van afval via (na)scheiding
 • Geen concrete maatregelen voorstelt voor reductie van afval.

Verzoekt het college

 • Een afvalpreventieplan te ontwikkelen waarin in elk geval de volgende elementen terugkomen:
  • Maatregelen om burgers bewuster te maken van het belang van afvalpreventie en -scheiding (bijvoorbeeld via de 100-100-100-challenge);
  • Maatregelen om bekendheid van mogelijkheden voor afvalpreventie te vergroten (bijvoorbeeld door aan te haken bij relevante initiatieven zoals de twee Verpakkingsvrije Winkels in Leiden, de Plastic Soup Foundation of de Zero-Waste-beweging)
  • Concrete en meetbare doelen gericht op afvalpreventie en bewustwording op te stellen;

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

Jos Olsthoorn, GroenLinks

Mart Keuning, Christen Unie

Nathalie Wanga, SP

Met algemene stemmen aangenomen


Status

Aangenomen

Voor

Alle partijen

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer