Motie: Een duurzame kerstboom


19 maart 2019

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 14 maart 2019,Constaterende dat:

* In het inspanningenbudget voor het uitvoeringsprogramma Binnenstad een bedrag van € 20.000,- is opgenomen voor het plaatsen van twee kerstbomen zonder kluit tijdens de kerstperiode;

* De twee kerstbomen, waarvan er één op de Beestenmarkt staat en de ander op het Hooglandse Kerkplein, onderdeel uitmaken van de Winter Wonder Weken;

* Na de kerstperiode deze kerstbomen zonder kluit worden hergebruikt als biomassa;

Overwegende dat:

* In het Beleidsakkoord 2018-2022 is opgenomen dat Leiden deze collegeperiode zichtbaar groener wordt gemaakt;

* Vergroening al op kleine schaal kan beginnen;

* Naaldbomen gunstig zijn voor de luchtkwaliteit, omdat deze relatief veel fijnstof uit de lucht halen wat een gunstig effect heeft op mensen;

* Naaldbomen het hele jaar groen zijn;

* Groen een positief effect heeft op de gezondheid van mensen;

* Het elk jaar opnieuw plaatsen van twee kerstbomen zonder kluit niet duurzaam is;

* Het plaatsen van kerstbomen bijdraagt aan de kerstsfeer in de stad;

* Een goede kerstsfeer zorgt voor extra bezoekers en dus bijdraagt aan een positief economisch klimaat voor winkeliers en andere ondernemers in de stad;

Verzoekt het college:

Te onderzoeken op welke wijze en op welke plek – rekening houdend met de bodemgesteldheid en plantplaats – er in de binnenstad een naaldboom geplant kan worden die daar permanent blijft staan en om deze boom vanaf kerst 2019 in gebruik te nemen als kerstboom ter vervanging van de huidige kerstbomen.

Lianne Raat (Partij voor de Dieren)

IJsbrand Olthof (D66)


Status

Aangenomen

Voor

Overige partijen

Tegen

VVD, CDA, Christen Unie

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer