Motie: Ontmoe­di­gings­beleid verkoop levende kreeften en krabben


23 mei 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 mei 2019, Constaterende dat

- Het wetenschappelijk bewezen is dat kreeften en krabben pijn en stress ervaren;

- Er op de Leidse markten en in winkels levende kreeften en krabben worden verkocht voor consumptie;

- De Marktverordening Leiden 2015 de verkoop van levende kreeften en krabben niet uitsluit. Ook voor winkels geldt geen verbod;

- Het verkopen van levende kreeften en krabben voor consumptie niet samengaat met een diervriendelijk Leiden;

Overwegende dat

- 1037 Against Animal Cruelty op 24 juni 2018 een onderzoek publiceerde naar het onnodige en excessieve leed van kreeften en krabben nadat ze gevangen zijn tot het moment dat ze bij de consument terecht komen1;

- De verkoop van levende kreeften en krabben voor consumptie nog meer dierenleed veroorzaakt doordat zij door leken thuis, veelal zonder verdoving, gedood worden;

- Markten en winkels geen geschikte locatie zijn om levende kreeften en krabben te verkopen gezien het onmogelijk is om stress, angst en pijn bij deze dieren te voorkomen, en gezien de onmogelijkheid tot goede huisvesting;

Verzoekt het college om

- Voor het einde van het jaar 2019 te starten met gesprekken met, of een brief naar, marktondernemers en (vis)winkels om hen te bewegen geen levende kreeften en krabben voor consumptie meer te verkopen;

- De raad te informeren over de uitkomst van de gesprekken, of de brief naar, marktondernemers en (vis)winkels.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Alle partijen

Tegen

PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer