Amen­dement: Laat de bomen op de Zerni­ke­dreef staan


23 mei 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 mei 2019,BESLUIT:

Beslispunt 1.f:

1.f. De fietsers en voetgangers de volledige breedte te geven en daarom bomen op de Zernikedreef te verplaatsen.

Te wijzigen in:

1.f. De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers aan de Zernikedreef te verbeteren zonder de bomen te verplaatsenMartine van Schaik (Partij voor de Dieren)


TOELICHTING:

In het voorliggende raadsvoorstel ‘Kaderbesluit LBSP Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur’ wordt voorgesteld om de 21 eiken aan de Zernikedreef te verplaatsen in verband met verkeersveiligheid. De Partij voor de Dieren wil dat de bomen blijven staan, conform het oorspronkelijke ontwerp van het Masterplan BSP. Hiervoor hebben wij de volgende redenen:

- De bomen staan op de Groene Kaart1

- Het verplanten van bomen is een risicovolle ingreep voor de bomen, ook als de verplantbaarheid als ‘goed’ wordt beoordeeld.

- Er is niet voldaan aan de voorschriften in het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte2. Dat handboek stelt namelijk dat groen in principe moet worden ingepast in een nieuw ontwerp en dat er pas sprake kan zijn van verplaatsen als aantoonbaar geen potentie voor inpassing is. Er is niet voldaan aan de eis van aantoonbaarheid. Er zijn namelijk ook andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eén alternatief (het beter spreiden van verkeersdruk via overleg met parkpartners) gaat nu nog onderzocht worden door de wethouder (toegezegd in de commissie L&B van 16 mei).


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer