Motie: Geac­tu­a­li­seerd kader­be­sluit Leidse Ring Noord; een beter plan voor de Boter­huis­polder


14 november 2019

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2019,

Constaterende dat

- De aanleg van de LRN ten koste gaat van zo’n 12.000 m2 weidevogelgebied in de Boterhuispolder (Oude Spoorbaan);

Overwegende dat

- Het aan te tasten deel van de Boterhuispolder recent opnieuw is aangelegd (2012/2013) en dat het door moerasland en rietvelden een geheel andere biodiversiteit kent dan het weidegebied verder in de polder;

Verzoekt het college om

- In samenspraak met Leiderdorp, te komen met een beter plan voor de Boterhuispolder, waarbij het natuurgebied en de recent aangebrachte vernieuwingen niet worden aangetast.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer